Gammel Kirstineberg Gods


Godset blev oprettet ved salg af kronens jagtarealer i 1766. Den smukke hovedbygning og tiendelade er opført i årene umiddelbart efter i nyklassicistisk stil af materialer fra det netop da nedrevne Nykøbing slot.

Disse 2 bygninger samt det smukke haveanlæg er i dag fredede.
Gl. Kirstineberg er i dag en moderne virksomhed, som ejes af akademiøkonom Linnéa Treschow og cand. agro. Lars Hvidtfeldt. Virksomheden omfatter:

 
Gl. Kirstineberg Land- og Skovbrug
Gl. Kirstineberg Gods, et moderne landbrug. Godsets beliggenhed gør at afgrøder som sukkerroer, græs- og kløverfrø trives særdeles godt. Der dyrkes endvidere bl.a. byg, hvede og ærter på kontrakt. Der produceres sødkirsebær til frisk konsum, ligesom der er en æbleplantage i samarbejde med en gruppe herregårde. (Se afsnittet Guldborgsund Frugt) Udover landbrug drives der traditionel skovdrift med pyntegrønt og juletræer.
 
Til ejendommen hører en række udlejningsboliger, hvortil det er muligt at blive skrevet op på venteliste. Kontakt omkring disse spørgsmål rettes til godskontoret på tlf. 54 85 12 62 eller e-mail glk@kirstineberg.dk
 
Gl. Kirstineberg Jagtvæsen
Der drives et moderne og tidssvarende jagtvæsen, hvor arealerne på Gl. Kirstineberg Gods indgår Pandebjerg Jagtvæsen. Jagtvæsenet lægger vægt på at udnytte det smukke landskab og den unikke natur i den daglige forvaltning. Dette bidrager også til at jagtgæster får en helhedsoplevelse, som er med til at gøre jagtdagen speciel. Pandebjerg jagtvæsen udbyder, almindelige dagjagter på fasan. Rough shooting efter engelsk koncept og andre individuelt tilpassede jagtoplevelser for enkeltpersoner eller grupper fra 3 – 30 personer. Yderligere oplysninger rettes til godskontoret Linnéa Treschow, Axel Castenschiold eller skytte Karsten Klint på tlf. 54 85 12 62 eller glk@kirstineberg.dk. Læs mere om hvad pressen skrev her
 
Guldborgsund Frugt
Guldborgsund Frugt er historien om fire Herregaarde, som sammen har valgt at gå nye veje i forbindelse med etablering af en ny virksomhed. Den drivende kraft for de fire herregaarde er at skabe en unik produktion af æbler på et kvalitetsmæssigt højt niveau. De valgte derfor i 2004 at påbegynde plantningen af en fælles æbleplantage på deres ejendomme langs Guldborgsund på Falster.
 
Under mottoet ”Med hjertet i historien og blikket mod fremtiden” er der skabt en moderne virksomhed, som bygger på stolte traditioner. Området omkring Guldborgsund har op igennem historien, været et førende frugtavlsområde i Danmark. Det er klimaet, med den rigtige temperaturforskel imellem dag og nat, som giver æblerne den særlig aroma og dermed indhold af syre og sukker. For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til godskontoret på 54 85 12 62 eller mail: info@guldaebler.dk.
Gl. Kirstineberg Planteskole A/S
Gl. Kirstineberg Planteskole A/S er specialiseret i produktion af pottegroede Abies Nordmanniana og er i dag Europas største producent og udbyder.
 
Produktionen er miljøcertificeret i MPS med A-certifikat. Se endvidere www.kirstineberg.dk
 
Formålet med denne produktion er at skabe et kvalitetsprodukt med flere anvendelses muligheder:
  • Forbrugeren kan købe et unikt og eksklusivt træ, der kan anvendes først som juletræ og derefter udplantes.
  • Havecentre og lignende salgssteder har den fordel, at træet har flere salgssæsoner, da træet er et ægte planteskoleprodukt.
  • Sælges træet ikke som juletræ, kan det sælges til forårs- eller efterårsudplantning.