Klodskovgaard Herregaard

Klodskovgaard er en af de ejendomme, som er udsprunget af den store opsplitning af det falsterske krongods i 1766. Gården er formentlig oprindelig en skovløberejendom, da store dele jordene umiddelbart nord for Nykøbing var udlagt som skov. Af gamle kort kan ses, at skovarealernes nordlige grænse løb lige nord for denne ejendom. Den ældste del af hovedbygningen er fra ca. 1780, men er efterfølgende udvidet i flere omgange, senest i 1939, hvor en nordfløj blev tilføjet. Ejendommen har været i den nuværende families ejerskab siden 1915, hvor tobaksfabrikant H.S. Nobel købte den. Han gennemførte en gennemgribende renovering af både avlsgård og hovedbygning, så de i dag stadig fremstår i fin stand. Klodskovgaard ejes i dag af agrarøkonom Ulrik Christian Nobel og familie.
 

Klodskovgaard land- og skovbrug

Klodskovgaard er i dag drevet som et fuldt moderne landbrug, som lever op til alle de krav, der i dag stilles til en sådan virksomhed. På ejendommen dyrkes i dag hvede, maltbyg, græsfrø, raps, konsumærter og sukkerroer. Landbruget er i dag i et fuldt integreret samarbejde med Pandebjerg og Gl. Kirstineberg Godser, hvor vi på denne måde ønsker at drive en moderne virksomhed, med mulighed for at investere i de nyeste teknikker indenfor planteavl. Endvidere er der en produktion af Surkirsebær og æbler, se afsnittet om Guldborgsund Frugt. Skoven drives med traditionel skovdrift. Til gården hører en mindre afdeling udlejningsboliger. Ønskes yderligere info rettes henvendelse til Ulrik Chr. Nobel på tlf. 21 65 09 68.
 

Jagt

Klodskovgaard har et mindre jagtvæsen, hvor der primært satses på Roughshooting. Vi prøver at udnytte det smukke og varierede landskab ned til Guldborgsund til denne form for jagt. Grupper på 3 – 6 personer kan opleve denne spændende og varierede jagtform ved at henvende sig på tlf: 21 65 09 68.
 

Guldborgsund Frugt

Guldborgsund Frugt er historien om fire Herregårde, som sammen har valgt at gå nye veje i forbindelse med etablering af ny virksomhed. Den drivende kraft for de fire herregårde er at skabe en unik produktion af æbler på kvalitetsmæssigt højt niveau. De valgte derfor i 2004 at påbegynde plantningen af en fælles æbleplantage på deres ejendomme langs Guldborgsund på Falster. Under mottoet ” Med hjertet i historien og blikket mod fremtiden” er der skabt en moderne virksomhed, som bygger på stolte traditioner. Området omkring Guldborgsund har op igennem historien været et førende frugtavlsområde i Danmark. Det er klimaet, med den rigtige temperaturforskel mellem dag og nat, som giver æblerne den særlige aroma og dermed indhold af syre og sukker. For yderligere oplysninger kan henvendelse rettes til godskontoret på 54 85 12 62 eller mail: info@guldaebler.dk
 

Klodskovgaard stutteri

På Klodskovgaard avles og opdrættes i dag heste i Dansk Varmblod regi. Der avles både spring- og dressur heste. Der kan i mindre målestok tilbydes opstaldning med mulighed for græsning. Stutteriet varetages af Birgitte Wibholm Nobel som kan træffes på tlf. 40 44 62 68.