Pandebjerg og Ny Kirstineberg Herregaard

Pandebjerg Gods består af ejendommene Pandebjerg og Ny Kirstineberg og har været i den nuværende families eje siden 1878 hvor Edward Tesdorf købte Pandebjerg. I 1908 købte hans søn, Adolf Tesdorpf, Ny Kirstineberg og siden har ejendommene hængt sammen som en ejendom under navnet Pandebjerg Gods.
 
Den nuværende ejer er Axel Castenschiold som overtog ejendommene i henholdsvis 2000 og 2007 fra sin mor, Anne Dorothea Tesdorpf Castenschiold, født Tesdorpf. Axel er 5. generation Tesdorpf der ejer Pandebjerg. Familien bor på hovedbygningen på Pandebjerg samt et tilhørende hus på avlsgården og Ny Kirstineberg Hovedbygning er udlejet.
 
Ud over æbler består driften på Pandebjerg af planteavl, skovbrug, husudlejning samt jagtvæsen. Planteavlen udgøres af korn, roer, raps, græsfrø m.m. som drives i et driftsfælleskskab med Gammel Kirstineberg samt Klodskovgaard. I tilknytning til planteavlen dyrkes samtidig surkirsebær til brug for saft og marmelade. Denne plantage passes af selskabet bag Guldborgsund Frugt.
 
Skovbruget består primært af gavntræ, nål og bøg samt en lille smule juletræer. Skoven passes af en tilsynsførende skovfoged samt primært eksterne entreprenører. Det forsøges at holde en god balance i skoven med blanding af nål og løv, derudover er det et mål at skabe gode betingelser for fugle- og dyreliv.
 
Husudlejning består af 23 boliglejemål samt 2 erhvervslejemål. De fleste huse er velbeliggende med en fornuftig størrelse og et lejeniveau som matcher markedet. Det forsøges at opnå en hvis standard af lejemålene for derved at tiltrække de gode lejere.
 
I jagtvæsenet er ansat en skytte samt en elev som fungerer som naturforvaltere, herunder at opdrætte og udsætte fasaner, tilse og fodre råvildt samt at vedligeholde levende hegn, remisser og biotopen generelt. Målet er igen at skabe optimale betingelser for vildtet samt at vedligeholde det naturlige landskab.
 
Pandebjerg Gods forsøger at agere som en moderne virksomhed i et traditionsbundet erhverv. Det forsøges at holde arbejdet og de ansatte på bedriften frem for at outsource alle opgaver som det delvis er tilfældet i skovbruget.